Polski Związek Biathlonu

Zgłoszenia do zawodów

Strona startowa

Panel służący do rejestracji zawodników na zawody Pucharu Polski
Polskiego Związku Biathlonu.
Opis elementów wchodzących w skład panelu:
1. Baza zawodników - lista zawodników posiadających licencję zawodnika oraz młodzika.
2. Zgłoszenie zawodników do zawodów Pucharu Polski.
a. Logowanie - aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego klubu należy się zalogować loginem i hasłem dostarczonym przez PZBiath., login należy wpisać małymi literami bez polskich znaków i „spacji”, hasło należy wpisać uwzględniając wielkość liter. Po zalogowaniu zostaniemy przeniesieni do panelu administracyjnego naszego klubu.
b. Wybór zawodów – wyświetlana jest lista zawodów wchodzących w zakres działania systemu, należy wybrać zawody do których chcemy zgłosić zawodników.
c. Rejestracja zawodników do wybranych zawodów - po wybraniu zawodów wyświetlana jest lista zawodników zalogowanego klubu. Zaznaczamy wybranych zawodników po czym naciskamy przycisk , wybrani zawodnicy przenoszeni są na listę zgłoszonych, przyciskiem możemy usunąć błędnie zgłoszonego zawodnika z listy zgłoszonych. Operacje te możemy wykonywać do końca terminu zgłoszeń na poszczególne zawody. Aby dopisać SMS do klubu należy nacisnąć przycisk , zostaniemy przeniesieni do formularza pozwalającego wybrać szkołę dla danego zawodnika. Ponadto przyciskiem można zaznaczyć zawodników nie biorących udziału w zawodach w danym sezonie (zawodników którzy skończyli karierę sportową), nazwiska takie zostaną przeniesione na listę zawieszonych, aby przywrócić takiego zawodnika należy skontaktować się z biurem PZBiath.
Zgłaszając zawodników drogą elektroniczną Prezes Klubu/Trener Klubu oświadcza, że wszyscy zgłaszani do zawodów zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz są objęci ubezpieczeniem NNW, co jest zgodne z treścią Ustawy o sporcie rozdz. 7 art. 37 pkt 1 i oraz art. 38 pkt. 1 i 2.
3. Lista zgłoszonych zawodników - lista wszystkich zawodników zgłoszonych do poszczególnych zawodów.
Uwagi:
a. Termin zgłaszania zawodników do poszczególnych zawodów zostanie określony w komunikacie organizacyjnym zawodów, po tym terminie rejestracja elektroniczna zostanie zamknięta.
b. Lista zawodników oraz młodzików posiadających licencję PZBiath. uaktualniana jest na bieżąco przez biuro PZBiath.
c. Do zawodów biatlonowych mogą zostać zgłoszeni tylko zawodnicy lub młodzicy posiadający licencję PZBiath. W przypadku braku nazwiska na liście licencyjnej należy skontaktować się z biurem Polskiego Związku Biathlonu w celu wyrobienia licencji dla zawodnika.
d. Wszelkie uwagi i propozycje odnośnie działania systemu rejestracyjnego prosimy kierować do administratora systemu: BGTimeSport, adres email admin@bgtimesport.pl, nr tel. 784023156.